top of page

Obszary Praktyki

Terapia BrainSpotting

Brainspotting jest terapią, która czerpie z najnowszych osiągnięć neuronauki i wykorzystuje naturalne zdolności mózgu do samoleczenia i samoreorganizacji.

Brainspotting lokalizujemy odpowiednią pozycję oczu, aby dotrzeć do źródeł traumy przechowywanej w podkorowych strukturach mózgu.

Terapeuta w trakcie sesji jest głęboko dostrajony do procesów zachodzących w mózgu i ciele klienta.

Terapia EMDR

Terapia ta wprowadza stymulację półkul mózgowych poprzez odbieranie szybkich naprzemiennych bodźców wzrokowych, słuchowych lub dotykowych. Stymulacja bilateralna to skuteczny sposób przywracania równowagi emocjonalną, ogólnego dobrostanu, skutecznie pomaga w rozwiązywaniu problemów życiowych poprzez skuteczny wgląd w ich istotę. 

więcej...

Mindfulness

Uważność (ang. mindfulness) to sztuka świadomego życia, poprzez systematyczną obserwację i badanie natury własnego umysłu. 

W treningu mindfulness posługujemy się wypracowaną postawą oraz zestawem technik rozwijających poczucie świadomego ciała i umysłu poprzez zaakceptowanie stanu w jakim się aktualnie znajdujemy oraz przyswojenie myśli oraz uczuć takimi, jakie są – bez ich oceniania. Słowem – uczymy się żyć tu i teraz.

więcej...

O mnie

Ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydział Psychologii) o specjalności psychologia osobowości. Na Uniwersytecie SWPS w Warszawie ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Przez 4 lata szkoliłem się w metodzie Mindfulness. W październiku 2017 roku uzyskałem certyfikat nauczycielski w metodzie Kurs Życia Oparty na Uważności (MBLC), uzyskuję uprawnienia w metodzie Współczucie Oparte na zasadach Mindfulness (CBLC).

 

Od listopada 2018 roku jestem terapeutą II stopnia w metodzie EMDR - bilateralnego przetwarzania wzorkowego, terapii odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych.  EMDR integruje elementy różnych podejść psychoterapeutycznych, oddziałując nie tylko na sferę poznawczą, ale również na część emocjonalną i fizyczną. To nowatorskie podejście głównie do terapii osób z traumą, depresją i lękiem.

 

Moja praca podlega regularnej superwizji, rozwijam swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i konferencjach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując między innymi w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Siedlcach, Archidiecezjalnym Zespole Domowej Opieki Paliatywnej w Warszawie (Hospicjum) oraz w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie województwa mazowieckiego. Od 10 lat prowadzę prywatną praktykę. Przez 6 lat byłem wykładowcą akademickim w WSFiZ w Warszawie na wydziale Psychologii, prowadziłem ćwiczenia z przedmiotów: psychologia osobowości oraz psychologia emocji i motywacji.

My Approach
bottom of page